Sedinta Consiliului Judetean Ilfov din 29 Mai

Sedinta Consiliului Judetean Ilfov din 29 Mai

Pe data de 29 Mai a avut loc o sedinta a Consiliului Judetean Ilfov in cadrul careia s-au discutat urmatoarele proiecte (pentru fiecare proiect in parte, puteti da click pe link pentru a accesa documentatia):

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean deținut de domnul Scutelnicu Andrei.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2019.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul I 2020.
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2020.
 5. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov –Consiliul Județean Ilfov și Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov.
 6. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov și Colegiul Medicilor Stomatologi din Ilfov.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului pentru ,,Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov”.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Construire sens giratoriu la intersecția DJ401A cu DJ400, în localitatea Măgurele, Sat. Alunișu, jud Ilfov”.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Construire sens giratoriu la intersecția DJ401A cu strada Călugăreni (DC19), în localitatea Măgurele, Sat. Dumitrana, jud Ilfov”.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Construire sens giratoriu la intersecția DJ401A cu DJ401D, în localitatea Vidra, sat. Crețești, jud Ilfov”.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Construire sens giratoriu la intersecția DJ601 cu DJ602 și strada Băii în localitatea Ciorogârla, jud Ilfov”.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Amenajare sens giratoriu la intersecția DJ100 cu străzile Pinului și Alunișului, în localitatea Tunari, jud. Ilfov”.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unor spații cu destinație cabinete medicale și activități conexe aflate în domeniul privat al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea contractului de asociere aflat în derulare încheiat între Județul Ilfov–Consiliul Județean Ilfov cu Unitatea Administrativ Teritorială Brănești.
 15. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ,,Centrul de zi pentru copii cu dizabilități Periș, județul Ilfov” finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Structurii Organizatorice, Organigramei și a Statului de funcții al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții la Spitalul de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.
 19. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean.
 20. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea componenței unei comisii de specialitate a Consiliului Județean Ilfov.
 21. Notă de informare privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale

Diverse:

22.1 Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov –Consiliul Județean Ilfov, Unitatea Administrativ Teritorială Snagov- Consiliul Local Snagov și Inspectoratul Școlar Județean Ilfov.

22.2 Proiect de hotărâre încheierea unor protocoale de cooperare între Județul Ilfov –Consiliul Județean Ilfov cu unele cabinete medicale/societăți medicale din județul Ilfov.

22.3 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean ’’Construire două sensuri giratorii la intersecția dintre DJ 602 și strada Independenței, respectiv la intersecția dintre DJ 602 și strada Agricultori, în orașul Buftea’’ aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.55/2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published.