Proiect de tip grant al primăriei oraşului Mizil

Oraşul Mizil organizează procedură de selecţie de parteneri din mediul privat pentru un proiect de tip grant pentru finanţare din POSDRU DMI 6.3.
Oraşul Mizil are intenţia de a stabili un parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea depunerii unui proiect de tip grant pentru promovarea egalităţii de şanse, prin calificarea femeilor din Oraşul Mizil, pentru a fi finanţat din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Major de Intervenţie (DMI) 6.3. ‘Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii’. Pentru aceasta, conform O.U.G. 69/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, se organizează o procedură de selecţie pentru alegerea partenerilor din mediul privat.

03AKHRD6

Activităţile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt atât activităţile eligibile menţionate în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice, cât şi activităţile ce ţin de managementul proiectului, achiziţiile publice şi măsurile specifice pentru informare şi publicitate pentru proiect.

Condiţiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească entitatea privată pentru a fi selectată în vederea constituirii parteneriatului sunt specificate în Ghidurile AMPOSDRU: Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi Condiţii Specifice (aferente DMI 6.3., proiecte de tip grant). Aceste documente se poate descărca de pe site-ul www.fseromania.ro.

Entităţile private interesate de acest parteneriat vor depune până la data de 20 iunie 2013, ora 16.00, la Primăria Oraşului Mizil, Compartimentul Managementul proiectelor, sau la adresa de e-mail: [email protected], următoarele documente: scrisoare de intenţie cu o descriere a ideii de proiect însoţită de un buget estimativ, o fişă de informaţii şi o copie a statului organizaţiei. Fişa de informaţii poate fi solicitată la aceeaşi adresă de e-mail sau telefon la 0244-250551.

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate şi aprobate în ordinea primirii lor. Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în fişa partenerului. Lista finală a partenerilor selectaţi va fi publicată în data de 21 iunie 2013, pe site-ul Primăriei Oraşului Mizil.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback
9 years ago

[…] Proiect de tip grant al primăriei oraşului Mizil este preluat de pe SEMNAL – Stiri din Ilfov, Prahova, Dambovita, Buzau, Ialomiţa, Calarasi, […]