Prima serie de cursanţi din cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi a revenit de la programul de pregătire

Prima serie de cursanţi din cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi a revenit de la programul de pregătire

14 salariaţi din cadrul instituţiei au participat la prima sesiune de pregătire, organizată timp de 5 zile, la Sinaia.
În debutul cursului, formatorul Adrian Dobrescu a discutat cu participanţii în vederea determinării nivelului de cunoaştere a tematicii propuse (elaborarea cererilor de finanţare), cât şi a aşteptărilor cursanţilor. S-a constatat, cu acest prilej, că nivelul iniţial de cunoaştere a tematicii propuse varia între „începător“ şi „avansat“.
Ţinând cont de acest aspect, s-a convenit de comun acord, lector-participanţi, ca noţiunile teoretice ale cursului să fie ilustrate cu studii de caz şi exemple pentru a facilita asimilarea noilor cunoştinţe de către participanţii „începători“, respectiv, pentru a îmbunătăţi bagajul de cunoştinţe cu exemple de bune practică, a participanţilor „avansaţi“.
Această abordare a venit în întâmpinarea dorinţei participanţilor de a oferi cursului un caracter aplicativ şi interactiv.
În ultima zi de pregătire, cursanţii au susţinut examenul de absolvire conform metodologiei CNFPA.
Cursul „ELABORAREA CERERILOR DE FINANŢARE“, predat de formatorul Adrian Dobrescu, este parte integrantă a programului de pregătire profesională, care se derulează în baza Contractului de servicii nr. 13112/23.12.2009, încheiat între Consiliul Judeţean Călăraşi, în calitate de beneficiar şi „FORMENERG S.A.“ Bucureşti, în calitate de prestator.
Programul de pregătire profesională care face obiectul contractului menţionat anterior se derulează în cadrul proiectului „Formare personalizată pentru o administraţie publică modernă“, finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative“ (Cod SMIS 3007).

Un Comentariu la "Prima serie de cursanţi din cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi a revenit de la programul de pregătire"

  1. Pingback: Cereri de rambursare, aprobate | Ziarul Semnal de Călăraşi

Leave a Reply

Your email address will not be published.