ITM Călărași impune sancțiuni angajatorilor depistați că încalcă regulile

Cele mai citite

În perioada cuprinsă între 06-19 noiembrie 2023, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Călărași a desfășurat activități de control, având ca obiectiv combaterea muncii nedeclarate și asigurarea conformității cu prevederile legale în domeniul relațiilor de muncă, precum și în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă.

În sfera relațiilor de muncă, au fost efectuate un total de 63 de verificări, dintre care 62 au vizat munca nedeclarată. În urma acestora, 13 angajatori au fost sancționați, iar amenzi în valoare de 193.000 de lei au fost aplicate, cu 180.000 de lei exclusiv pentru muncă nedeclarată.

Referitor la controlul privind securitatea și sănătatea în muncă, au fost derulate 17 verificări, soldate cu sancționarea a 7 angajatori și cu aplicarea a 57 avertismente și amenzi în cuantum de 3.000 de lei. Pentru neregulile constatate, au fost impuse măsuri corrective cu termene precise de remediere.

Acțiunile de control au acoperit diverse domenii de activitate, precum activități ale agenților și brokerilor de asigurări, întreținerea și repararea autovehiculelor, fabricarea pâinii, producția de prăjituri și produse proaspete de patiserie, captarea, tratarea și distribuția apei, transportul rutier de mărfuri, activități de arhitectură, ambalare, producția de mobilă, confecționarea articolelor de îmbrăcăminte, producția de produse metalice, coafură și alte activități de înfrumusețare, activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitatea de a se îngriji singure, creșterea păsărilor, fabricarea preparatelor pentru hrană animalelor de fermă, producția de mașini și echipamente de birou (cu excepția calculatoarelor și a echipamentelor periferice), asistență spitalicească, comerț, construcții, agricultură, etc.

Dintre neregulitățile constatate, enumerăm:

 • Nerespectarea prevederilor privind transmiterea datelor în Revisal;
 • Absența dovezii plății drepturilor salariale și compensarea în bani a concediului de odihnă cuvenit și neefectuat la încetarea contractului individual de muncă (CIM);
 • Lipsa dovezii încheierii CIM, comunicării deciziilor de încetare a CIM către salariați, adeverințelor de vechime și extrasului din Revisal;
 • Absența negocierilor colective la nivel de unitate pentru contractul colectiv de muncă;
 • Incompletețea dosarelor de personal cu toate actele necesare angajării, precum CIM, fișa de post, adeverința medicală, actele de naștere, de studii, actele adiționale referitoare la executare, modificare, suspendare, încetare CIM și alte documente;
 • Neîncheierea actelor adiționale la contractele individuale de muncă pentru toți salariații;
 • Lipsa evidenței orelor de muncă cu indicarea precisă a orei de început și sfârșit a programului de muncă;
 • Planul de prevenire și protecție neactualizat pentru anul curent;
 • Prize neinscripționate cu valoarea nominală a tensiunii de alimentare (unde este cazul), iar la mesele de călcat absența covorului electroizolant;
 • Absența asigurării unei instruiri adecvate în domeniul SSM, privind riscurile generate de agenții chimici periculoși;
 • Neaplicarea corespunzătoare a planului de prevenire și protecție, bazat pe evaluarea riscurilor, la condițiile specifice de muncă ale unității;
 • Neinscripționarea tablourilor electrice din halele de păsări și lipsa covoarelor electroizolante;
 • Expirarea termenului de valabilitate a mănușilor și cizmelor electroizolante;
 • Rafturi de depozitare neinscripționate cu greutatea suportată;
 • Semnalizare inadecvată a căilor de evacuare în situații de urgență;
 • Absența controlului psihologic periodic pentru șoferii de transport rutier de mărfuri;
 • Neefectuarea verificării ISCIR a compresorului;
 • Lipsa numirii prin decizie a lucrătorului responsabil pentru aplicarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor;
 • Trusa de prim ajutor expirată.

Ultimele articole

Scandal între două familii din Ilfov

Un incident de amploare a avut loc între două familii din județul Ilfov, soldându-se cu rănirea a trei persoane,...

Cinci persoane din județele Buzău și Brăila sunt suspectate de trafic de droguri

O operațiune comercială ilegală care funcționa deja de câteva luni a fost întreruptă, iar cinci persoane din Buzău și...

Agricultorii din Olt au finalizat plantarea roșiilor extratimpurii

Producătorii de legume din Olt au completat plantarea roșiilor extratimpurii în spații protejate și încălzite. Această activitate a implicat...

Semnal Magazin

Curiozități, călătorii, istorie

Ultimele articole din județ