Îmbunătăţirea infrastructurii şi utilităţilor pentru populaţie şi mediul de afaceri

logoleader_logoapdrp

 

 

 

 

 

 

 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 – Program finanțat de Uniunea Europeană si Guvernul României

Axa 4 LEADER

Grupul de Actiune locala „Baraganul de sud est”

Data publicării apelului de selecție: 18.07.2013

Data lansării sesiunii: 22.07.2013

Numărul de referință al sesiunii cereri de proiecte: M 41.322 a) – 1/13 – 30.08.2013

LANSAREA SESIUNII DE CERERERI DE PROIECTE PE MĂSURA    41.322 a) „Îmbunătăţirea infrastructurii şi utilităţilor pentru populaţie şi mediul de afaceri”

Grupul de Acțiune Locala „Baraganul de sud est” anunță lansarea, în perioada 22.07.2013-30.08.2013, sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 41.322 –„„Îmbunătăţirea infrastructurii şi utilităţilor pentru populaţie şi mediul de afaceri” din Planul de Dezvoltare Locala al GAL Baraganul de sud est.

Tipuri de beneficiari:                                                                                                                    – comunele, Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara, asezaminte culturale, institutii de cult.

Fondurile disponibile pentru Masura 41.322 a)„Îmbunătăţirea infrastructurii şi utilităţilor pentru populaţie şi mediul de afaceri” sunt de 336.000 euro.

Suma maxima nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect in cadrul Masurii 41.322 a) este de:

– 10 000 Euro pentru comune şi 40 000 Euro pentru asociaţiile de comune.

Data limită de primire a proiectelor : Sesiunea este deschisă în perioada 22.07.-30.08.2013. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 30.08.2013, ora 15,00.

Locul  depunerii proiectelor: Depunerea proiectelor pentru Măsura 41.322  – a) „Îmbunătăţirea infrastructurii şi utilităţilor pentru populaţie şi mediul de afaceri  ” – se va face la sediul GAL Baraganul de sud est, în oraşul Călăraşi, str. Progresul, bloc BBB, etaj 3, judetul Calarasi, în intervalul orar 09,00- 15,00.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului, disponibil atat pe site-ul GAL www.baraganse.ro  cat și APDRP  www.apdrp.ro

Informații suplimentare cu privire la accesarea Masurii 41.322 pot fi obtinute la sediul  Asociaţiei Grupului de Acţiune Locală “Bărăganul de Sud-Est” din orasul Călăraşi, Str. Progresul, bloc BBB, etaj 3, Judeţul Călăraşi, zilnic intre orele 09,00- 15,00  şi de pe site-ul GAL www.baraganse.ro

Persoană de contact Marcel Zăgărin – director, tel. 0722. 530.740

Sunt disponibile spre consultare la sediul GAL Baraganul de sud est variante electronice (suport CD/DVD) si  pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.

Leave a Reply

Your email address will not be published.