Ialomiţa – Prefectul susţine că va sprijini cadrele didactice cărora nu li se decontează cheltuielile de transport, prin acţiuni în instanţă

Ialomiţa – Prefectul susţine că va sprijini cadrele didactice cărora nu li se decontează cheltuielile de transport, prin acţiuni în instanţă

La începutul lunii iunie, prefectul judeţului, Mădălin Teculescu, numea prin ordin un colectiv de control la unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa pentru a  verifica dacă în buget au fost prevăzute sume aferente decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice. În urma analizei bugetului, colectivul de control a constatat că o mică parte dintre primăriile controlate aveau prevăzute astfel de cheltuieli, restul ori nu aveau prevederi în buget, ori decontau incorect contravaloarea biletelor.

De exemplu, la Perieţi nu existau prevederi bugetare pentru transport la şi de la locul de muncă, la Ograda din cei 30.000 lei prevăzuţi, au fost plătiţi 14.902 lei, la Platoneşti existau prevederi bugetare pentru transport, în valoare de 6.000 lei, plăţile până la această dată fiind de 3.102 lei, la Sudiţi nu existau prevederi bugetare în acest sens, ci doar pentru ”Deplasări, detaşări, transferări”,  la Feteşti nu existau prevederi bugetare la acest capitol şi nici nu s-a efectuat o rectificare bugetară în acest sens, la Valea Ciorii existau prevederi bugetare pentru transport, în valoare de 7.000 lei, plăţile până la această dată fiind de 6.187 lei, iar la Gura Ialomiţei în urma unui control al DGFP Ialomiţa s-a concluzionat că primăria nu a avut prevăzută decontarea cheltuielilor cu naveta personalului didactic, însă situaţia a fost remediată ulterior. De asemenea, la Miloşeşti nu existau prevederi bugetare la acest capitol şi nici nu s-a efectuat o rectificare bugetară în acest sens, însă contravaloarea biletelor şi diurnei a fost decontată incorect de la titlul 20 ”Bunuri şi servicii”, la Grindu existau prevederi bugetare pentru transport, în valoare de 12.000 lei, la Fierbinţi Târg nu existau prevederi bugetare la acest capitol, însă s-a procedat incorect prin decontarea contravalorii biletelor şi diurnei de la titlul 20 ”Bunuri şi servicii”, fapt pentru care s-a recomandat ca la viitoarea rectificare bugetară să se procedeze la decontarea acestora de la titlul 10 ”Cheltuieli de personal”. De asemenea, la Ion Roată nu existau prevederi bugetare pentru transportul la şi de la locul de muncă, ci doar pentru deplasări, detaşări, transferări, în cuantum de 15.000 lei, până la această dată fiind decontată suma de 6.797 lei, şi aici constatatându-se că s-a procedat incorect prin decontarea contravalorii biletelor şi diurnei de la titlul 20 ”Bunuri şi servicii”, fapt pentru care s-a recomandat ca la viitoarea rectificare bugetară să se procedeze la decontarea acestora de la titlul 10 ”Cheltuieli de personal”;

Prefectul judeţului Ialomiţa va analiza în continuare situaţia şi în cazul în care autorităţile publice locale nu vor găsi soluţii de decontare a abonamentelor sau nu le vor pune la dispoziţie locuinţe de serviciu, acesta susţine că se va acţiona pentru sprijinirea cadrelor didactice aflate în astfel de situaţii deosebite prin acţiuni în instanţă.

Leave a Reply

Your email address will not be published.