Ialomita – A apărut Legea zilierilor – Zilierul are dreptul la o remuneraţie în valoare de cel puţin 2 lei/oră şi cel mult 10 lei/oră

Cele mai citite

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 276, din 20 aprilie 2011.

Actul normativ reglementează raportul dintre persoanele care desfăşoară activităţi necalificate, cu caracter ocazional, pentru diverse persoane juridice (beneficiarul de lucrări), care vor întocmi registrul de evidenţă a zilierilor pentru a ţine evidenţa zilnică a zilierilor.

Legea publicată în Monitorul Oficial prevede ca plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestată de zilier, şi anume 16% calculat la remuneraţia brută, este în sarcina beneficiarului. Impozitul se virează în conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (neplata impozitului de 16% datorat de beneficiar atrage plata unei amenzi de 20.000 de lei). De asemenea, potrivit noii legi, raportul dintre zilier şi beneficiar se stabileşte fără încheierea unui contract de muncă.

Activitatea desfăşurată de zilieri nu conferă acestora calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj şi nici în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Acesta va putea încheia, opţional, o asigurare de sănătate şi/sau de pensie. Totodată, pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri nu se datorează contribuţii sociale obligatorii nici de către zilier, nici de către beneficiar. Se prevede, în acelaşi timp, ca vârsta minimă a persoanelor care desfăşoară activităţi de acest tip de activitate să fie de 16 ani. În acelaşi timp, perioada maximă pentru prestarea activităţilor pentru acelaşi beneficiar este de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic. Durata zilnică de executare a activităţii unui zilier nu poate depăşi 12 ore, respectiv 6 ore pentru lucrătorii minori care au capacitate de muncă (depăşirea perioadei maxime de lucru pe an sau a duratei zilnice de muncă se sancţionează cu amendă de 10.000 lei). Chiar dacă părţile convin un număr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puţin 8 ore de muncă.

Conform legii nr. 52/2011, activităţi cu caracter ocazional se pot presta în următoarele domenii: agricultură; vânatoare şi pescuit; silvicultură, exclusiv exploatări forestiere; piscicultură şi acvacultură; pomicultură şi viticultură; apicultură; zootehnie; spectacole, producţii cinematografice şi audiovizuale,
publicitate, activităţi cu caracter cultural; manipulări de mărfuri; activităţi de întreţinere şi curăţenie.

Pentru activitatea executată, zilierul are dreptul la o remuneraţie al cărei cuantum se stabileşte prin negociere directă între părţi, în valoare de cel puţin 2 lei/oră şi cel mult 10 lei/oră (amendă prevazută în cazul în care beneficiarul nu respectă limitele stabilite de lege cu privire la remuneraţia zilnică este de 10.000 lei). Plata se acordă la sfârşitul fiecărei zile de lucru, înainte de semnarea în Registrul de evidenţă a zilierilor, de către zilier şi de beneficiar. În actul normativ se prevede ca dovada plăţii remuneraţiei zilnice să se facă prin semnătura zilierului în Registrul de evidenţă a zilierilor.

Conform art. 7 alin (1)  din actul normativ “beneficiarul are obligaţia să înregistreze în Registrul de evidenţă a zilierilor, în ordine cronologică, toţi zilierii cu care are raporturi de muncă în baza prezentei legi. Registrul se întocmeşte zilnic, exceptând perioadele în care nu se apelează la serviciile zilierilor”. Conform alin (2) al aceluiaşi articol, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, beneficiarul va înainta inspectoratului teritorial de muncă unde îşi are sediul, un extras al Registrului de evidenţă a zilierilor conţinând înregistrările din luna precedentă. Nerespectarea acestor prevederi legale se sancţionează cu amendă de 6.000 lei.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se efectuează de către inspectorii de muncă şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

În termen de 10 zile de la data publicării Legii nr.52/2011 în Monitorul Oficial al României, ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi ministrul finanţelor publice vor aproba prin ordin comun normele metodologice de aplicare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.
Captcha verification failed!
Scorul utilizatorului captcha a eșuat. va rog sa ne contactati!

Ultimele articole

Polițiștii din Măgurele au reușit să destructureze o grupare infracțională specializată în furturi din societăți comerciale și din imobile aflate în construcție

Gruparea infracțională specializată în furturi din societăți comerciale și din imobile aflate în construcție, din orașul Măgurele, a fost...

Alte articole din aceasta categorie