Ialomita – „Datorită” faptului că se bat toată ziua cu pumnul în piept…Angajaţii Consiliului Judeţean au sporuri pentru condiţii vătămătoare în valoare de 1.236.000 lei

Ialomita – „Datorită” faptului că se bat toată ziua cu pumnul în piept…Angajaţii Consiliului Judeţean au sporuri pentru condiţii vătămătoare în valoare de 1.236.000 lei


Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice permite ca personalul încadrat în autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii să beneficieze suplimentar şi de sporuri specifice pentru condiţii de muncă.
Astfel, pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 10% din salariul
de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, iar personalul care lucrează, potrivit contractului individual de muncă, în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate, va beneficia de un spor de până la 20% din salariul de bază. De asemenea, pentru consemn la domiciliu, există un spor de până la 15% din salariul de bază, iar pentru siguranţa navigaţiei, un spor de până la 20% din salariul de bază. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator de credite nu poate depăşi 30% din fondul corespunzător salariilor de bază.
Sporul pentru condiţii vătămătoare, de până la 10% din salariul de bază, se acordă funcţionarilor publici care desfăşoară activitate în instituţiile publice în care funcţionează instalaţii care generează câmpuri electromagnetice de radiofrecvenţă produse de emiţători pentru comunicaţii, instalaţii de microunde, instalaţii de curenţi de înaltă frecvenţă, staţii de bruiaj.
Dacă până acum trei luni Consiliul Judeţean îşi desfăşura activitatea în clădirea Romtelecom, unde se justifica, să spunem, un astfel de spor pentru condiţii periculoase de muncă, acum se pare că nu mai contează asta, pentru că toţi angajaţii CJ, dar şi cei din instituţiile subordonate acestuia, vor primi acest spor. Fie că lucrează la calculator, fie că nu, fie că au sau nu antene deasupra capului…
Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, Silvian Ciupercă, prezenta cu mândrie la începutul şedinţei de consiliu judeţean că în ceea ce priveşte cheltuielile de personal există o anumită rigoare şi consecvenţă. Şi avea dreptate, pentru că acea consecvenţă există, şi anume de a continua să se încaseze aceşti bani, iar despre rigoare, putem spune că este numai în ceea ce priveşte cuantumul acestor sporuri.
„(…) CJ Ialomiţa este pe primele locuri în ţară în ceea ce priveşte rigoarea cu care s-a gestionat tot sistemul salarizării publice. Nu s-au obţinut drepturi în instanţe, nu avem contract colectiv de muncă, nu am avut sporuri de zâmbet sau întoarcere din vacanţă sau de stres cauzat de lipsa de atractivitate a clădirii în care am funcţionat până acum trei luni sau din alte considerente. De aceea vreau să vă spun că respectăm strict legea, Ordonanţa 1 care clarifică regimul tranzitoriu de la vechea lege a salarizării din sistemul bugetar la noua lege 330 privind sistemul unic de salarizare. Menţinem această rigoare”, spunea preşedintele.
Aşadar, cheltuielile cu personalul din cadrul Consiliului Judeţean se ridică la suma de 15.792.000 lei, din care 9.441.000 lei reprezintă salarii de bază, 17.000 lei sunt salarii de merit, 13.000 lei indemnizaţie de conducere, 95.000 lei sporul de vechime, 1.236.000 lei, după cum menţionam anterior, reprezintă sporuri pentru condiţii vătămătoare, 3.000 lei alte sporuri, 618.000 lei fond de premii, 187.000 lei prime de vacanţă, un fond aferent plăţii cu ora (ce denumire care te duce cu gândul la alte chestiuni), în sumă de 290.000 lei, indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii – 351.000 lei, iar 97.000 lei sunt indemnizaţii de delegare. Câtă rigoare pe timp de criză…
Pentru că au existat discuţii la votarea bugetului judeţului cu privire la legalitatea existenţei acestor sporuri, s-a bătut pasul pe loc pe acest subiect timp de multe minute, mai ales că nu se explica pe înţelesul tuturor de ce există spor pentru condiţii vătămătoare, şi care sunt acele condiţii…
Constantin Stoenescu, secretarul judeţului, a explicat că „Legea 330 este plină de bâlbe şi s-a dovedit foarte clar că este incapabilă să asigure o reglementare a unui cadru unitar de salarizare a personalului din sectorul bugetar. În respectarea unui principiu consacrat de această lege, acela că încadrarea pe noile funcţii şi salarizarea nu trebuie să conducă la diminuări faţă de anul 2009, Guvernul a emis un Ordin cu o grilă în care spune fiecărei instituţii ce pierderi vor fi din vechile componente ale salariului din 2009 şi ce rămân. Toate instituţiile publice, la solicitarea Agenţiei de Prestaţii Sociale abilitată să verifice aceste chestiuni, au prezentat documentele respective şi nu au fost formulate obiecţii. Altă precizare… În anexa 2, la punctul 9, sunt cuprinse toate sumele care sunt prevăzute pentru condiţii periculoase la tot personalul care se salarizează din bugetul consiliului. Cuantumul sporului pentru condiţii periculoase de muncă, potrivit legii, este de 15%. Cel care se plăteşte şi este prevăzut în buget este la nivelul de 10%. Atât este şi valoarea sporurilor din salarii. În cuantumul de 30% sporul de vechime nu se încadrează pentru că el face parte potrivit legii din salariul de bază, de încadrare. Dacă cineva crede că se produce vreun prejudiciu, vreau să vă spun un singur lucru. În măsura în care vreun salariat nu beneficiază de aceste drepturi potrivit noilor prevederi legale şi salariul i se diminuează, are dreptul la o sumă compensatorie, până la nivelul prevăzut în decembrie 2009. Deci ori se dădea ăsta de 10%, ori se dădea suma compensatorie, valoarea cheltuielilor pentru salarizare fiind aceeaşi ca în 2009”.
Aşa că, după aceste explicaţii, toată lumea s-a liniştit. Rămâne, însă, invidia între salariaţii din sectorul privat şi cel bugetar, salariaţi din privat care au poate condiţii mult mai „vătămătoare” decât cei din sectorul bugetar, dar care nu beneficiază de astfel de sporuri. Dar asta este viaţa.(L.M.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.