Fii pregătit pentru viitor- formare, informare, diseminare din teritoriul GAL “Bărăganul de Sud-Est”

logoleader_logoapdrp

 

 

 

 

 

 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 – Program finanțat de Uniunea Europeană si Guvernul României

Axa 4 LEADER

Grupul de Actiune locala „Baraganul de sud est”

Data publicării apelului de selecție: 18.07.2013

Data lansării sesiunii: 22.07.2013

Numărul de referință al sesiunii cereri de proiecte: M 41.111 – 1/13 – 30.08.2013

LANSAREA SESIUNII DE CERERERI DE PROIECTE PE MĂSURA 41.111-  Fii pregătit pentru viitor- formare, informare, diseminare din teritoriul GAL “Bărăganul de Sud-Est”,

Grupul de Acțiune Locala „Baraganul de sud est” anunță lansarea, în perioada 22.07.2013-30.08.2013, sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 41.111  – Fii pregătit pentru viitor- formare, informare, diseminare din teritoriul GAL “Bărăganul de Sud-Est”, sesiunea nr.01/13 – 30.08.2013, conform prioritatilor Planului de Dezvoltare Locală al Grupului de Acţiune Locală “Bărăganul de Sud-Est”.

Tipuri de beneficiari:

Beneficiarii finali sunt persoane adulte care activează în domeniile agriculturii, femei casnice, tineri fără un loc de muncă.

Beneficiarii directi, furnizori ai acțiunilor de formare profesională, informare și difuzare a cunoștintelor, sunt entități publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulților și/sau informării și difuzării de cunoștințe care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție.

Fondurile disponibile pe Masura GAL 41.111 – „Fii pregătit pentru viitor- formare, informare, diseminare din teritoriul GAL “Bărăganul de Sud-Est”, este de 76.000 Euro.

Pentru proiectele declarate eligibile si selectate in cadrul Masurii 41.111 ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 100% din valoarea totala eligibila a proiectului.

Fiecare dintre Proiectele selectate in cadrul Masurii 41.111 poate avea valoarea maxima a ajutorului public (comunitar si national) de: 7 600 Euro.

Data limită de depunere a proiectelor: Sesiunea este deschisă în perioada 22.07.2013 -30.08.2013. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 30.08.2013, ora 15,00.

Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor pentru Măsura 41.111 – Fii pregătit pentru viitor- formare, informare, diseminare din teritoriul GAL “Bărăganul de Sud-Est” se va face la sediul, în oraşul Călăraşi, Strada Progresul, bloc BBB, et. 3, Județul Călăraşi, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 9.00- 15.00.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului, disponibil atat pe site-ul GAL www.baraganse.ro  cat și APDRP  www.apdrp.ro

Informații suplimentare cu privire la accesarea Masurii 41.312 pot fi obtinute la sediul  Asociaţiei Grupului de Acţiune Locală “Bărăganul de Sud-Est” din orasul Călăraşi, Str. Progresul, bloc BBB, etaj 3, Judeţul Călăraşi, zilnic intre orele 09,00- 15,00 sau de pe site-ul GAL  www.baraganse.ro

Persoană de contact Marcel Zăgărin – director, tel. 0722. 530740

Sunt disponibile spre consultare la sediul GAL Baraganul de sud est variante electronice (suport CD/DVD) si  pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.

Leave a Reply

Your email address will not be published.