Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

Campanie naţională de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE), de la populaţie, pentru ziua de 5 septembrie 2009

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov face cunoscut că iniţiativa Ministerului Mediului privind organizarea şi desfăşurarea campaniei naţionale, intitulată sugestiv „Marea Debarasare“, de colectare DEEE de la populaţie, continuă pe durata întregului an 2009.
Sâmbătă, 5 septembrie, în toate oraşele din judeţul Ilfov, s-a desfăşurat încă o etapă a campaniei naţionale „Marea Debarasare“, de colectare de la populaţie a DEEE.
Ţinta de atins în anul 2009 este de 4 kg DEEE/locuitor/an, conform Directivei 2002/96/CE.
Atingerea acestei ţinte implică efort din partea tuturor factorilor implicaţi şi în special din partea autorităţilor administraţiei publice locale care, practic, sunt responsabile de colectarea acestor tipuri de deşeuri de la gospodăriile particulare, surse comerciale, industriale, instituţionale şi transportarea acestora la punctele de colectare.
Este necesar să se reducă la minim eliminarea DEEE ca deşeuri municipale (menajere). Acest tip de deşeu (DEEE) nu este permis să ajungă la depozitele de deşeuri menajere conforme, dată fiind periculozitatea pentru om şi factorii de mediu, a componenetelor existente în acestea.
Este foarte important ca populaţia să fie informată despre următoarele aspecte:
– o zi pe lună (prima sâmbătă din fiecare lună), pe parcursul anului 2009, este zi de colectare DEEE, de către operatorul de salubritate sau de alt agent economic care are contract cu Primăria,
– deţinătorii de DEEE le pot depozita în locaţia stabilită de Primărie în ziua stabilită pentru colectare sau le pot scoate în faţa locuinţei în acea zi,
– depozitarea DEEE la locul stabilit de Primărie sau scoaterea lor în faţa locuinţei, în ziua stabilită pentru colectare, este o obligaţie cetăţenească şi contribuie la buna gestionare a deşeurilor periculoase.
Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov îşi exprimă încrederea că populaţia, agenţii economici, instituţiile publice vor da curs, pe durata întregului an 2009, îndemnului de a se debarasa de DEEE în fiecare primă sâmbătă din lună. Astfel se acţionează pentru stoparea poluării mediului cu deşeuri foarte diverse, cu atât mai mult cu cât legislaţia privind protecţia factorilor de mediu, existentă în Uniunea Europeană, sancţionează „acţiunile neprietenoase mediului“ săvârşite de diverse persoane fizice sau juridice.
Informaţii legate de această campanie se pot obţine la telefoanele: 0214301577; 0214301523; 0214301402; 0746248574.

Leave a Reply

Your email address will not be published.