AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ILFOV ANIVERSEAZĂ, ÎN DATA DE 31 OCTOMBRIE 2009, ZIUA INTERNAŢIONALĂ A MĂRII NEGRE

Celebrarea acestei zile constă în conştientizarea publicului larg pentru ca cetăţenii să adopte un comportament pozitiv şi responsabil faţă de mediul marin şi costier.
Ziua de 31 Octombrie a fost desemnată ca Zi Internaţională a Mării Negre în anul 1996 când toate cele 6 ţări riverane au semnat Planul Strategic de Acţiune pentru Marea Neagră. Acest plan conţine cel mai cuprinzător set de strategii / politici iniţiate pentru salvarea şi reabilitarea uneia dintre cele mai poluate mări ale lumii.Situaţia ecologică a Mării Negre s-a înrăutăţit în ultimii 35 de ani din cauza reziduurilor transportate de râurile din 17 ţări, pescuitului excesiv şi a deversărilor necontrolate de produse petroliere. În România, Turcia, Rusia, Ucraina, Georgia şi Bulgaria, deşeurile solide aruncate direct pe ţărm şi apele menajere deversate au produs dezechilibre grave ale ecosistemului marin.În încercarea de a mai face ceva pentru această minunată mare pe care grecii au numit-o cândva marea ospitalieră – Pontus Euxinus – la 31 octombrie 1996 miniştrii mediului din Bulgaria, Georgia, România, Turcia, Federaţia Rusă şi Ucraina s-au întâlnit la Istanbul pentru a semna Planul Strategic de Acţiune pentru Marea Neagră, cel mai cuprinzător program adoptat vreodată pentru salvarea uneia dintre cele mai poluate mări de pe Terra.Acest Plan Strategic de Acţiune este rezultatul a 3 ani de studii, cercetări şi consultări, care au confirmat faptul că mediul Mării Negre este puternic afectat, dar a demonstrat, în acelaşi timp, şi faptul că situaţia nu este total lipsită de speranţă. Documentul semnat nu a reprezentat doar o declaraţie de intenţie cu caracter general ci a fost şi un angajament clar pentru trecerea la acţiune. El conţine măsuri stricte pentru controlul tuturor surselor de poluare, dar orientarea sa nu este restrictivă ci constructivă. O mare curată şi un mediu reabilitat ecologic pot oferi mai multe beneficii economice, inclusiv venituri şi locuri de muncă în turism, pescuit, acvacultură. Planul Strategic nu urmăreşte numai să salveze mediul de la degradare ci, de asemenea, să pună bazele unei dezvoltări durabile în întreaga regiune.Poluarea marină nu ţine cont de graniţe. Marea Neagră poate fi salvată doar dacă cele 6 ţări vor conlucra pentru acest scop comun. În acest sens se impune ca autorităţile, sectorul de afaceri, organizaţiile neguvernamentale şi cetăţenii să-şi asume o parte din responsabilitatea faţă de protecţia mediului marin şi costier prin schimbarea atitudinii, înţelegând necesitatea unor acţiuni privind dezvoltarea durabilă a Mării Negre.

Leave a Reply

Your email address will not be published.