41 amenzi contravenţionale de peste 54 mii lei

22.11suspect evaziune fiscalaInspectorii cu atribuţiuni de control din cadrul D.G.F.P. Ialomiţa au stabilit în luna februarie 2013, venituri suplimentare la bugetul general consolidat în sumă de peste 4.240 mii lei, din care peste 414 mii lei majorări şi penalităţi, în urma unui număr de 197 verificări ale bazei de impozitare, ale legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili, respectarea prevederilor legislaţiei fiscale. Domeniile de activitate vizate au fost: fabricarea altor elemente de dulgherie si tâmplărie, comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor, închirieri şi subînchirierierea imobilelor, etc. În timpul controalelor efectuate, au fost încasate venituri de aproximativ 246  mii lei, din care aproximativ 34 mii lei majorări şi penalităţi. S-au stabilit diferenţe totale în sumă de 3.772 mii lei şi accesorii în valoare totală de aproximativ 414 mii lei. Cele mai importante diferenţe stabilite au fost la TVA în sumă de peste 1.793 mii lei, urmat de alte impozite in valoare de 1.611 mii lei, impozitul pe profit în sumă de aproape 175 mii lei, iar cele mai mici diferenţe înregistrându-se la impozitul microîntreprinderilor în sumă de 1 mii lei. Ca urmarea verificărilor efectuate au fost aplicate un număr de 41 amenzi contravenţionale de peste 54  mii lei, din care s-au încasat în timpul controlului circa 9 mii lei. Au fost depuse la Parchet, în cursul lunii februarie11 sesizări proprii, din care:
– la trei societăţi din Slobozia pentru stopaj la sursă în sumă de aproximativ 19,94 mii lei;
– la trei societăţi, două din Andrăşeşti şi una din Slobozia pentru prejudiciu  şi stopaj la sursă în sumă totală 4,91 milioane lei;
– la cinci societăţi pentru un prejudiciu estimat de aproximativ 4,51 milioane lei: două societăţi din Andrăşeşti, două din Slobozia, un agent economic din Gheorghe Lazăr.

Leave a Reply

Your email address will not be published.